ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΡΕΟΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΡΕΟΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΙΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ R134Α, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 ΛΙΤΡΩΝ 2τεμ.
2) ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134Α 24 ΛΙΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 116/27-07-2021
ΑΔΑ 6ΝΩΚΟΡ1Π-0ΑΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear