ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10LT & 2LT ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ,)
Αριθμός Εντολής 18/10-02-2022
ΑΔΑ 6Β1ΓΟΡ1Π-ΒΨ9
ΑΔΑΜ 22PROC010289131
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2022 - Ωρα 24:00
Αρχείο PDF pdf
Bear