ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΙΑΛH ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΟΡΗΤΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ 20τεμ.
2) ΦΙΑΛH ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΟΡΗΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ 20τεμ.

Αριθμός Εντολής 28/02-02-2021
ΑΔΑ ΨΛΝΕΟΡ1Π-ΒΦΡ
ΑΔΑΜ 21PROC008250861
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear