ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 10lit έως 2m³ 20τεμ.
Αριθμός Εντολής 26/22-01-2020
ΑΔΑ ΨΩΦΩΟΡ1Π-ΧΕΡ
ΑΔΑΜ 20PROC006503955
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear