Προμήθεια φιαλών οξυγόνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φιαλών οξυγόνου

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια φιαλών οξυγόνου
Αριθμός Εντολής 36/30-03-2020
ΑΔΑ ΩΝ6ΧΟΡ1Π-7ΧΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear