ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 ΚΥΒ ΑΠΛΩΝ(2,5 L) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 ΚΥΒ ΑΠΛΩΝ(2,5 L)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1 ΚΥΒ ΑΠΛΩΝ(2,5 L)
Αριθμός Εντολής Ν48/29-09-2021
ΑΔΑ 6ΞΔΒΟΡ1Π-ΥΛ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear