ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ LED ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ LED ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή LED ΦΑΡΟΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 15
Αριθμός Εντολής 126/11-06-2020
ΑΔΑ ΨΞΤ7ΟΡ1Π-Χ9Ω
ΑΔΑΜ 20REQ007143805
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear