ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ LED ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ LED ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ LED ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΗΙ -6783 ΚΑΙ ΚΗΙ 9925
Αριθμός Εντολής 7/27-01-2020
ΑΔΑ 64ΧΝΟΡ1Π-ΥΘΠ
ΑΔΑΜ 20PROC006438318
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear