ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΡΟΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΩΔ: SIRENA FOTC 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 61/09-03-2020
ΑΔΑ 9ΓΜΓΟΡ1Π-80Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear