ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΡΟΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΩΔ: SIRENA FOTC 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 61/09-03-2020
ΑΔΑ 6ΥΔΦΟΡ1Π-ΞΡΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear