ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 2Α/2021
ΑΔΑ Ψ0ΤΘΟΡ1Π-Ζ8Ο
ΑΔΑΜ 21PROC008632058
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2021 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear