ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΥ ΕΚΑΒ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΥ ΕΚΑΒ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΥ ΕΚΑΒ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Διευκρινίζεται ότι στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 6/20 που αφορά την προμήθεια φαρμακευτικού οξυγόνου και φαρμακευτικού συνθετικού αέρα της ΚΥ του ΕΚΑΒ, η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το ΣΥΝΟΛΟ, αναφέρεται στη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ της διακήρυξης.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για οποιαδήποτε από τις δύο (2) κατηγορίες αερίων, υπό την προϋπόθεση να καλύπτει την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του προσφερόμενου είδους.
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6/20/2020
ΑΔΑ 6ΘΟΕΟΡ1Π-ΨΡΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear