ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Α. Επαναπλήρωση φιαλών οξυγόνου: από 1,5 m3 έως 2m3 (10lit) και 1m3 (2lit, 2,5lit, 3lit & 5lit), ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι του ποσού της δαπάνης.
Β. Αντικατάσταση κλείστρων φιαλών
Γ. Έλεγχοι υδραυλικής δοκιμής
Δ. Χρωματισμοί φιαλών (λευκό RAL 9010)
Ε. Μεταφορικά
ΣΤ. Ενοικίαση φιαλών οξυγόνου: από 1,5 m3 έως 2m3 (10lit) και 1m3 (2lit, 2,5lit, 3lit & 5lit), ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι του ποσού της δαπάνης.
Αριθμός Εντολής 89/14-09-2022
ΑΔΑ Ψ326ΟΡ1Π-Σ9Π
ΑΔΑΜ 22PROC011286021
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear