Προμήθεια φανάρι πίσω αριστερό για ασθενοφόρο Peugeot Boxer του τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φανάρι πίσω αριστερό για ασθενοφόρο Peugeot Boxer του τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 1612401580 (ΓΝΗΣΙΟ) 1 190,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8120/2018
ΑΔΑ ΩΒΧ5ΟΡ1Π-5ΕΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear