Προμήθεια Fan coil δαπέδου για το παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Fan coil δαπέδου για το παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Fan coil δαπέδου
ποδαρακια εδρασης με καλώδιο
εκτιμώμενη αξία σύμβασης 770,00 +φπα
Αριθμός Εντολής 90/04-07-2019
ΑΔΑ 6ΝΩΚΟΡ1Π-Π9Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear