ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 172/18-10-2017
ΑΔΑ 60Λ7ΟΡ1Π-ΙΡΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear