Προμήθεια Εσωτερικών Δίσκων SSD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Εσωτερικών Δίσκων SSD

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Εσωτερικών Δίσκων SSD 1TB
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 497/2023
ΑΔΑ 6ΝΣΝΟΡ1Π-19Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear