ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 4Σ/14-02-2022
ΑΔΑ ΨΛ2ΕΟΡ1Π-Τ9Κ
ΑΔΑΜ 22REQ010654588
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear