.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 764/04-04-2020
ΑΔΑ Ψ9Χ3ΟΡ1Π-8ΔΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear