Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 473/2023
ΑΔΑ 65ΓΙΟΡ1Π-ΣΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-09-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear