Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων (Τμήμα Ηλεκτρολόγων) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων (Τμήμα Ηλεκτρολόγων)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων (Τμήμα Ηλεκτρολόγων)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 540/2023
ΑΔΑ Ψ81ΛΟΡ1Π-30Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear