Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων (Τμήμα Μηχανικών)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 570/2023
ΑΔΑ 9353ΟΡ1Π-Λ63
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear