ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 134/11-11-2019
ΑΔΑ 6ΛΠ5ΟΡ1Π-ΜΗΜ
ΑΔΑΜ 19REQ005833406
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear