ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ:
1. ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΙΚΡΟ 1/2" (ΠΙΣΤΟΛΕ) ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 65KG.M ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6.000RPM (ΣΑΛ), 4 ΤΜΧ.
2. ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" ΜΕΓΣΤΙΣΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6KG.M,
4 ΤΜΧ.
3. ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΟΚΑΝΟ 3/4'' ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΡΟΠΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 140KG.M, 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 44/11-04-2019
ΑΔΑ 64ΔΓΟΡ1Π-Ω6Ξ
ΑΔΑΜ 19REQ004757341
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear