Προμήθεια εργαλεία χειρός – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εργαλεία χειρός

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια εργαλεία χειρός
Εκτίμηση δαπάνης 154,15€ χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 31/15-04-2019
ΑΔΑ ΩΚΘΣΟΡ1Π-2ΟΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear