ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 115/05-07-2019
ΑΔΑ 6ΞΣΘΟΡ1Π-4ΩΠ
ΑΔΑΜ 19PROC005668984
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear