ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Γ20/19-5-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Γ20/19-5-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ βάσει προδιαγραφών της υπηρεσίας
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Γ20/2017
ΑΔΑ 6Ι9ΟΟΡ1Π-0Ο0
ΑΔΑΜ 17PROC001571919
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear