ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΔ. Γ14) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΔ. Γ14)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αριθμός Εντολής Γ14/20-04-2018
ΑΔΑ ΩΥ94ΟΡ1Π-ΓΑΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003205374
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear