ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΧΙΟΥ, ΛΕΡΟΥ ,ΝΑΞΟΥ &,ΑΝΔΡΟΥ)
Αριθμός Εντολής 51/30-03-2020
ΑΔΑ 9ΞΛΗΟΡ1Π-ΖΤΥ
ΑΔΑΜ 20PROC006503534
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear