Προμήθεια επίπλου υποδοχής (Reception) του κοινού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια επίπλου υποδοχής (Reception) του κοινού

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση γωνιακού επίπλου υποδοχής, διαστάσεων 3,40 m x 2,25 m, όπως η επισυναπτόμενη αρχιτεκτονική όψη.
Αριθμός Εντολής 136/26-08-2020
ΑΔΑ ΩΙ8ΟΟΡ1Π-15Β
ΑΔΑΜ 20REQ007220602
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear