Προμήθεια επίπλων γραφείου για το ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια επίπλων γραφείου για το ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 205/2017
ΑΔΑ 64ΑΓΟΡ1Π-Η54
ΑΔΑΜ 17PROC001998004
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear