ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2249/13-10-2017
ΑΔΑ ΩΟΟΜΟΡ1Π-Δ6Π
ΑΔΑΜ 17PROC002106186
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear