ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ-ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ-ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή CPV-30120000-6 Επιδαπέδιο Φωτοτυπικό Πολυμηχάνημα με επιπλέον λειτουργίες φαξ και σάρωσης ΤΕΜ-1
CPV-30125120-8 Original τόνερ για το παραπάνω μηχάνημα τουλάχιστον 40.000 σελίδων ΤΕΜ-1
Αριθμός Εντολής 135/17-06-2020
ΑΔΑ ΩΜΜΝΟΡ1Π-7ΩΧ
ΑΔΑΜ 20REQ007382728
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear