Προμήθεια επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Όπως οι τεχνικές προδιαγραφές
Αριθμός Εντολής 140/03-09-2020
ΑΔΑ ΨΖΒΛΟΡ1Π-ΙΨΙ
ΑΔΑΜ 20REQ007256434
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear