ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β32/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β32/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CR123A ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β32/2017
ΑΔΑ ΩΞΛ7ΟΡ1Π-4ΞΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear