ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ SAVER ONE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ SAVER ONE

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ
SAVER ONE
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ 36/21-10-19
Θ:48 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 145/20-11-2019
ΑΔΑ Ψ9Ω0ΟΡ1Π-9ΚΩ
ΑΔΑΜ 19REQ005880783
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear