ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ BOSCAROL OB2012 (Α.Ε. Β31/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ BOSCAROL OB2012 (Α.Ε. Β31/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ BOSCAROL OB2012
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β31/2017
ΑΔΑ ΩΞ5ΤΟΡ1Π-ΘΔΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear