ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ
1. LIFEPAK 15 PHYSIO CONTROL 2τεμ.
2. ZOLL X-SERIES 1τεμ.
Αριθμός Εντολής 42/19-02-2021
ΑΔΑ 6ΧΖ6ΟΡ1Π-3ΥΖ
ΑΔΑΜ 21PROC008474376
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear