Προμήθεια επαναφορτιζόμενης μπαταρίας απινιδωτή LIFEPACK 1000 για τους Τομείς ΕΚΑΒ Νάξου, Σάμου, Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια επαναφορτιζόμενης μπαταρίας απινιδωτή LIFEPACK 1000 για τους Τομείς ΕΚΑΒ Νάξου, Σάμου, Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPACK 1000 ΤΗΣ PHYSIO CONTROL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΑΒ ΝΑΞΟΥ, ΣΑΜΟΥ , ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 261/2018
ΑΔΑ ΩΔ9ΝΟΡ1Π-ΡΔ2
ΑΔΑΜ 18PROC004025557
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear