ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 09Λ/2018
ΑΔΑ ΩΙΦ9ΟΡ1Π-ΠΤΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear