ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β4/18-2-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β4/18-2-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Αναλυτικότερα :
1) Τριπλότυπα αυτογραφικά μπλοκ 50φ. (21,00cmX29.70cm) με τίτλο ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
2) ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ λευκού χρώματος (23cmX14cm)
Αριθμός Εντολής Β4/18-02-2019
ΑΔΑ 6ΙΖΝΟΡ1Π-ΣΔΦ
ΑΔΑΜ 19PROC004792355
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear