ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 800τεμ.
2) ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 500τεμ.
Αριθμός Εντολής 58, 59/20-02-2020
ΑΔΑ ΩΨΝ4ΟΡ1Π-1ΩΣ
ΑΔΑΜ 20PROC006409192
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear