ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 03Λ/2018
ΑΔΑ Ψ62ΙΟΡ1Π-ΨΙΩ
ΑΔΑΜ 18PROC002875412
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear