ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β30/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β30/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ : 300 τεμ. ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β30/2017
ΑΔΑ 6ΨΡΡΟΡ1Π-ΠΟ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear