ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αριθμός Εντολής 86/19-08-2019
ΑΔΑ ΩΟΛΜΟΡ1Π-ΔΑΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005550486
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear