ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 50ΦΥΛΛΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΜ.600

2. ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 170 gr ΤΕΜ 20.000
Αριθμός Εντολής 97/13-08-2020
ΑΔΑ Ω0ΡΧΟΡ1Π-Ω2Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear