Προμήθεια ενδυμάτων εργασίας για τους Τεχνικούς του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ενδυμάτων εργασίας για τους Τεχνικούς του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 148/2017
ΑΔΑ ΩΥ97ΟΡ1Π-10Υ
ΑΔΑΜ 17PROC001870469
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear