ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗ0-3350 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗ0-3350 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ).

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗ0-3350 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ).
Αριθμός Εντολής 160/05-07-2021
ΑΔΑ Ψ6Λ7ΟΡ1Π-ΙΙΟ
ΑΔΑΜ 21PROC008863563
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear