ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΚΩΔ. CA 10007 B) -ΤΕΜΑΧΙΑ 25
Αριθμός Εντολής 13/15-03-2022
ΑΔΑ ΩΑ6ΛΟΡ1Π-Ι1Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear