Προμήθεια ελαστικών και τοποθέτηση σε μοτοσυκλέτα μάρκας YAMAHA TDM 900 τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών και τοποθέτηση σε μοτοσυκλέτα μάρκας YAMAHA TDM 900 τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟ 120/70/18Τ31 τεμάχιο 1

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 160/60/170Τ31 τεμάχιο 1

Εργασίες Τοποθέτησης

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 368,97€ με ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 123/18-09-2019
ΑΔΑ 62ΞΞΟΡ1Π-ΝΦ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear